Wat is permacultuur?

Permacultuur vindt zijn oorsprong in Australië. De grondslag is samenwerking van mens en natuur. Zon, water en wind spelen een grote rol. Lees meer: http://www.permacultuurnederland.org/

Zelf compost maken

Zelf compost maken kan met afval uit de eigen tuin en eventueel keuken. Om dit te composteren kunt u het afval in een compostvat doen, deze zijn kant-en-klaar te koop of eenvoudig zelf te maken. Zelfgemaakte compost bespaart energie en vermindert de afvalberg.

Compost is ee goede basisbemesting voor de tuin en ook nog natuurvriendelijk, zelfgemaakte compost is nog gratis ook!

Meer informatie is te vinden op http://www.milieucentraal.nl/themas/afval-heb-je-zelf-in-de-hand/zelf-composteren

Waarom biodiversiteit?

De term biodiversiteit is een samentrekking van de woorden “biologische” en “diversiteit”, het duidt op de verscheidenheid aan soorten in een gebied. Deze verscheidenheid aan soortenis essentieel voor al het leven op aarde. Dankzij biodiversiteit komt de mens aan zuurstof en voedsel. Ook voor de maatschappij is biodiversiteit nuttig, bijvoorbeeld voor bouwmaterialen en medicijnen.

Biodiversiteit en groen in de stad vergroot de kwaliteit van de leefomgeving, het heeft een positief effect op de gezondheid, is van economisch belang en vergroot de kwaliteit van de leefomgeving. Meer informatie bijvoorbeeld te vinden op www.groenendestad.nl       www.degroenestad.nl

Groen publicaties

Hier vindt u publicaties over groen:

Alterra Rapport 1805
Alterra Rapport 1811