Groene Nieuwtjes

Jonge boeren willen stappen zetten richting kringlooplandbouw
73% van de jonge boeren is met het oog op de toekomst bezig om het bedrijf te verduurzamen. En 78% van hen wil stappen zetten richting kringlooplandbouw. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en omroep KRO-NCRV.

Veilige residuen bestrijdingsmiddelen op groente en fruit
Er zijn weinig overschrijdingen van de maximaal toegestane hoeveelheid van resten van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit, meldt de NVWA. Als er overschrijdingen zijn, gaat het vaak om producten uit niet EU-landen. Het is verstandig fruit te blijven eten, aldus het Voedingscentrum.

Beheersing van Listeria
Besmetting van voedsel met Listeria is moeilijk uit te bannen. Om de bacterie in bedwang te houden, zijn er verschillende mogelijkheden. Het begint al bij de bouw en het ontwerp van van een productielijn. Hygiëne is het sleutelwoord.

Grutsk: film over de toekomst van de melkveehouderij
De film 'Grutsk' – waarin zes melkveehouders worden geportretteerd – laat zien wat de best haalbare harmonie is tussen de melkveehouderij, het landschap de natuur en maatschappelijke acceptatie. De film ging op 7 november 2019 in première.

Nieuwe website SZH helpt dierenliefhebber op weg
Welk ras past bij mij en wat komt er kijken bij het kopen, verzorgen en ondernemen met zeldzame rassen? Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) vernieuwde haar website om de dierhouders beter te kunnen informeren en inspireren.

Weidevogelbeheer met voorweiden
Binnen het agrarisch weidevogelbeheer geldt vaak een latere maaidatum to half juni. Dat is niet altijd gunstig, omdat het gewas dan te zwaar kan worden. Met voorweiden wordt een deel van dit probleem opgelost.

Alertheid voor rhinopneumonie bij paarden
De Dierenartsen Praktijk (DAP) Groesbeek waarschuwt paardenbezitters voor de mogelijke verspreiding van het Rhinopneumonie-virus. Net over de grens, in Kleef, zijn onlangs 17 paarden gestorven. Het is nog onduidelijk of het om een besmetting met het rhinovirus ging.

Innovatieve cryopreservatie- en reproductietechnieken voor genenbank en fokkerij
Nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap op het terrein van cryopreservatie en reproductie voor landbouwhuisdiersoorten zijn zowel van belang in fokprogramma’s als voor het behoud van genetische diversiteit in genenbanken. Tijdens een symposium op 5 september 2019 werden voordelen, risico’s, ethische aspecten en onderzoeksprioriteiten besproken door ruim 60 experts en stakeholders uit binnen en buitenland.

Veranderende kennisontsluiting stadsboomonderzoek
Het aantal wetenschappelijke publicaties over het Nederlandse boomonderzoek neemt af. Een veranderende financieringsstructuur is daar mede oorzaak van. Maar de kennisontsluiting gebeurt nu ook vaak anders. Er is vaker duidelijke communicatie gericht op de doelgroep.

Zonnepanelen bij voorkeur op dak
Er is een snelle groei van het aantal zonneparken. Met name de groei van zonneparken op land groeit hard. Het kabinet wil de landbouw- en natuurgronden ontzien bij de aanleg van zonneparken en stimuleert daarom zonnepanelen op daken.