Groene Nieuwtjes

Zijn vleesvervangers de toekomst?
Vleesvervangers zijn bezig met een opmars. Wat zijn de mogelijke ontwikkelingen wat betekend deze ontwikkelingen voor de veehouders?

Tips voor thuiswerken
Nederland werkt thuis, voor zover mogelijk. In ieder geval tot en met 28 april. Er zijn veel tips over het inrichten van je werkplek, hoe je contact kunt houden met collega's of hoe je bureaustoel instelt.

Mogelijkheden voor zeewier als voedselbron
Voor de groeiende wereldbevolking is meer voedsel nodig, maar er is steeds minder landbouwgrond en zoet water beschikbaar. Voor de teelt van zeewier is nog veel ruimte beschikbaar. Zeewier is heel gezond, voedzaam en heel efficiënt in gebruik.

Samenwerking voor een duurzame toekomst van het Nederlandse Zwartbles schaap
Het Centrum voor Genetische bronnen, Nederland (CGN) een genetische populatie analyse uitgevoerd om de huidige stand van zaken binnen het Zwartbles schapenras in kaart te brengen. Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek was dat de huidige uitwisseling van fokdieren tussen de twee stamboeken van groot belang is voor een duurzame toekomst van beide populaties.

Mesdagfonds: Stikstofbeleid te duur en niet effectief
Het stikstofbeleid is vastgelopen, stelt het Mesdagfonds in het rapport dat op 30 maart gepubliceerd werd. Volgens het Mesdagfonds heeft de landbouw een minder groot aandeel in de stikstofdepositie op de natuurgebieden. En het beleid gericht op het saneren van piekbelasters bij natuurgebieden is weinig effectief.

Boeren zetten stappen voor schoner water
Met een goede begeleiding lukt het Drentse boeren de emissie van meststoffen naar bodem en water te verminderen. 36 deelnemers aan het project ‘Grondig boeren voor water’ hebben sinds 2016 op basis van ’best practices’ de bedrijfsvoering en mineralenmanagement verbeterd.

CGN werkt samen met Cryolab voor opslag van genetisch materiaal van honden in de genenbank
Het CGN gaat samenwerken met Cryolab Eersel om de genenbank collecties voor de Nederlandse hondenrassen aan te vullen. Hoewel de prioriteit ligt bij de soorten die van belang zijn (geweest) voor de voedselproductie, ondersteunt het CGN ook de instandhouding van andere diersoorten die een cultuurhistorische waarde hebben, waaronder de Nederlandse hondenrassen.

Bollenteelt met bokashi
De bodemverbeteraar bokashi staat in de belangstelling. Ook bollentelers willen bokashi gebruiken. Naast verbetering van de bodemvruchtbaarheid door toevoeging van organische stof, zou bokashi ook bodemziekten kunnen onderdrukken.

Een eerlijke prijs voor voedsel
Er is een maatschappelijke wens dat boeren veilig voedsel produceren van hoge kwaliteit, waarbij ze rekening houden met dierenwelzijn, milieu en klimaat. En daar moeten ze een eerlijke prijs voor krijgen, zo is het idee. Maar wat is een eerlijke prijs? En kun je die eerlijke prijs wel realiseren?

Brochure biologische vleeskippenhouderij
Bij consumenten is een groeiende aandacht voor dierenwelzijn en vleeskwaliteit. Daarom groeit ook de belangstelling voor biologische vleeskippen. Voor kleinschalige pluimveehouders is kennis gebundeld in een brochure.