Groene Nieuwtjes

Alles over biologische voeding
Op de Vlaamse website ‘Alles over bio’ vind je achtergrondinformatie over biologische producten. Wat is biologisch? Hoe wordt het geproduceerd? Waarom is het gezond? En wat kun je er mee in de keuken?

Themaweek biokennis samengevat
Van 18 tot en met 22 januari 2021 organiseerde BioNext de Biokennisweek, een online event dat in de plaats komt van de Biobeurs. Ondersteunend aan deze week besteedt Groen Kennisnet extra aandacht aan biologische landbouw in een themaweek Biokennis.

Financiering van landbouwtransitie is lastig
De transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering in de landbouw vraagt een flinke investering en brengt tegelijkertijd onzekerheid met zich mee. De financiering is in veel gevallen een lastig te nemen hobbel.

Landbouwexport blijft op de been
De waarde van de landbouwexport groeide in 2020, ondanks de coronacrisis, naar schatting met 1 procent in vergelijking met 2019. De totale goederenexport is in 2020 met circa 7 procent gedaald. Dat melden het CBS en Wageningen Economic Research (WUR) op basis van een gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Groei biologische bedrijven met 2,5%
Hoewel er steeds minder bedrijven overschakelen op biologische landbouw, groeit de biologische sector. Het biologisch landbouwareaal is gegroeid met bijna 6%, meldt Skal Biocontrole. Het aantal bedrijven is toegenomen met 2,5%.

Prijs biologische producten dekt meestal de hogere productiekosten
Agrarisch ondernemers ontvangen voor biologische producten vaak een meerprijs, maar de productiekosten zijn ook hoger. In veel gevallen dekt die meerprijs de hogere kosten, maar niet voor melk, zo blijkt uit de Agro-Nutri Monitor 2020

Lesmaterialen biologische landbouw
Deze week wordt de Biokennisweek georganiseerd, een online evenement over biologische landbouw. Voor het groen onderwijs is er een aangepast programma. Ook na deze week is er lesmateriaal over biologische landbouw beschikbaar.

Biologische landbouw in het onderwijs
Steeds meer onderwijsinstellingen besteden aandacht aan biologische landbouw in hun opleidingen. Er wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld maar het aanbod blijft nog beperkt.

Meelwormen als verdienmodel voor bioboer
In de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen is biologisch boer Rowin Batterink overgeschakeld op het kweken van meelwormen. De insectenlarven – een goede eiwitbron – zet hij af als diervoer.

Vernieuwingen Groen Kennisnet
In het afgelopen jaar is een aantal initiatieven ondernomen om het huidige platform Groen Kennisnet te vernieuwen en regelingen en projecten te ondersteunen waar kennis wordt gegenereerd. Zo wordt bruikbare kennis centraal ontsloten en versnippering van kennis tegengegaan.