Groene Nieuwtjes

Siergrassen voor onderhoudsvriendelijke tuin
Siergrassen zijn populair. Voor Nederlandse tuinen zijn meer dan 400 siergrassoorten beschikbaar. Een voordeel is dat veel van die grassen geschikt zijn voor een onderhoudsvriendelijke tuin.

Geschatte overlevingskansen voor teruggezette platvis in zee
De aanlandplicht verplicht vissers ondermaatse vis aan land te brengen. Maar vissers denken dat het voor de visstand beter is ondermaatse vis weer terug te zetten in zee. Een onderzoek geeft inzicht in de overlevingskansen van platvissoorten.

32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer
Voor akkerbouwers en melkveehouders zijn 32 instrumenten beschikbaar die je kunt gebruiken voor duurzaam bodembeheer. De meeste instrumenten richten zich op chemische of fysische bodemeigenschappen, enkele instrumenten richten zich op de biologische bodemkwaliteit.

Verkorting droogstand voor beter welzijn en gezondheid
Bij koeien met een goede uiergezondheid kun je de droogstand heel goed inkorten of zelfs weglaten. De gevolgen voor econmie en milieu zijn klein, en het biedt mogelijkheden om welzijn en gezondheid van koeien te verbeteren.

Aangepaste voedingsnormen vitamines en mineralen
De gezondheidsraad heeft de voedingsnorm voor 25 vitamines en mineralen voor volwassenen aangepast. Je hoeft je eetpatroon niet te veranderen. Als je eet volgens de Schijf van vijf krijg je voldoende vitamines en mineralen binnen.

De Food Inspiration Day zorgt voor verbinding en inspiratie
Op woensdag 10 oktober organiseerde het CIV Agri & Food de Food Inspiration Day voor docenten food bij de Moestuin in Utrecht. Meer dan 60 deelnemers beleefden een inspirerende dag met bijzondere gastsprekers en veel ruimte voor uitwisseling en netwerken.

Docenten willen Groen Kennisnet vaker gebruiken
De veehouderijdocenten van MBO Barneveld gaan Groen Kennisnet vaker gebruiken voor het zoeken naar informatie en het maken van lesmateriaal. Tijdens een workshop zeggen ze veel nieuwe ideeën te hebben opgedaan.

Waterbeheer cruciaal voor herstel laagveenlandschap
In laagveenlandschappen staat de biodiversiteit onder druk door verdroging als gevolg van een ander waterbeheer. Voor herstel is waterbeheer een belangrijke invalshoek. Tien jaar onderzoek heeft veel kennis opgeleverd.

Plantkampioen luchtzuivering
Van vier geteste kamerplanten is Cyperus de best luchtzuiveraar van formaldehyde. Niet alleen de planten, maar ook het substraat, de pot met potgrond, speelt een rol bij luchtzuivering.

Terugdringing gebruik bestrijdingsmiddelen verloopt traag
De Nederlandse overheid vindt dat de land- en tuinbouw het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet verminderen. Maar tv-programma de Monitor ziet aan de hand van verkoopcijfers dat het middelengebruik niet terugloopt.