Groene Nieuwtjes

Bevermanagement om risico's en schade te beperken
Na de eerste herintroductie in 1988 in de Biesbosch is de bever in Nederland bezig aan een gestage opmars. Bevers spelen een belangrijke rol in het ecosysteem, maar kunnen ook schade veroorzaken. Om risico's en schade te beperken pleit de zoogdiervereniging voor bevermanagement.

Ontwerprichtlijnen voor een klimaatbestendige stad
Het klimaat verandert. Met name een stedelijke omgeving, met veel steen, verharding en platte daken, kan tijdens een hittegolf extra warm worden. Stadsbewoners kunnen daardoor veel overlast ondervinden. Vergroening van een stedelijke omgeving blijkt een effectief middel tegen hittestress. Voor ontwerpers zijn er nu negen richtlijnen voor een klimaatbestendige stad.

Planning nodig bij omschakeling biologische veehouderij
Biologische veehouderij stond centraal tijdens een seminar bio op de Vlaamse agridagen van februari 2018. Gastsprekers gaven een overzicht van de knelpunten en kansen in diverse dierlijke sectoren. Een goede planning en begeleiding tijdens de omschakeling is essentieel.

Ervaringen pot-in-pot teeltysteem in de boomkwekerij
Veel boomkwekerijgewassen worden in potten geteeld op een containerveld. Het pot-in-pot systeem, waarbij de potten in een een pot geplaatst wordt die in de grond is ingegraven, blijkt betere groeiresultaten op te leveren. De aanleg vraagt wel een grotere investering.

Minder ecologische effecten pulskorvisserij
Pulskorvisserij heeft minder impact op ecologie en milieu dan de traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen, zo blijkt uit een advies van de internationale onderzoeksorganisatie ICES.

Houdbaar voedsel zonder kunstmatige toevoegingen
Al sinds mensenheugenis zijn er methoden om voedselbederf tegen te gaan: voedsel wordt gepekeld, gedroogd gerookt of er worden conserveermiddelen toegevoegd. Maar consumenten vragen steeds vaker om ' clean label'-producten, producten zonder conserveringsmiddelen met E-nummers. Het is een uitdaging clean-label houdbaarheidsstrategieën te ontwikkelen.

Gewasbeschermingsmiddelen in bos- en natuur
Beheerders van bos- en natuurterreinen zetten in het verleden soms chemische bestrijdingsmiddelen in, bijvoorbeeld om het uitlopen van door iepziekte aangetaste iepen te voorkomen. Maar het gebruik in bos- en natuur is sterk beperkt. Er zijn enkele uitzonderingen.

Lindes zonder bladluizen
De lindebladluis kan in het openbaar groen voor veel overlast zorgen door de afscheiding van honingdauw. Bij omwonenden ontstaat vaak ergernis. Uit onderzoek blijkt dat er cultivars zijn die minder gevoelig zijn voor deze luis.

Mogelijkheden om ammoniakemissie te verminderen in varkensstallen
Het aantal bedrijven in de varkenshouderij neemt af, terwijl het aantal varkens per bedrijf stijgt. Die concentratie betekent dat ook ammoniakemissies geconcentreerder plaatsvinden. Er zijn verschillende methoden om die emissies te beperken.

Groene sector innoveert door cross-overs
Innovatie in de groene sector vindt vaak plaats op het snijvlak met andere sectoren. Samenwerking met andere met andere vakgebieden (cross-overs) leidt tot nieuwe kennisdomeinen en businessmodellen. Dit draagt in hoge mate bij aan het vernieuwen en verbeteren van de sector. Voor GroenPact zijn er tools ontwikkeld om cross-over competenties te bevorderen.