Groene Nieuwtjes

Nieuwe methode belicht voor het opfokken van kalveren
Het project InnoCalf is een meerjarig onderzoeksproject van de Dairy Campus waaraan 224 kalveren hebben meegedaan. De kalveren met de beste groeiresultaten waren gehuisvest in een kleine groep op een rubberen vloer of werden gevoerd met een verhoogde gift melkpoeder.

Comeback van boerencampings door Corona
Voordat de zomervakantie daadwerkelijk is begonnen, zijn de meeste boerencampings al volgeboekt. Het aantal donateurs van de brancheorganisatie verviervoudigde de afgelopen maanden. Door Corona vinden veel mensen het prettiger om dicht bij huis op vakantie te gaan.

Phytopthora ramorum in eiken en rododendrons
Phytophthora ramorum is een nieuwe ziekteverwekker die Amerikaanse eik en rododendrons kan aantasten, maar er zijn veel meer waardplanten zoals Pieris, Viburnum of beuk. Voor boomkwekers is het van belang dat ze risicoplekken voor infecties herkennen.

Voedselfamilies Academie zoekt agrarisch ondernemers
De Zuid-Hollandse voedselfamilies werken in proeftuinen aan een duurzaam, gezond en betaalbaar voedselsysteem. Na de zomer gaat de Voedselfamilies Academie van start met oriënterende masterclasses.

Tien puntenplan voor een duurzaam voedselsysteem
De Smart Food Alliance, waaraan zo’n 35 agrofoodbedrijven meedoen, heeft een tien puntenplan opgesteld. Het plan is bedoeld voor politieke partijen om een duurzaam voedselsysteem op de agenda te krijgen.

Drie toekomstscenario's voor de landbouw
De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Voor de productie van voldoende voedsel zijn verschillende ontwikkelscenario’s mogelijk: Landbouw in voedselkringen met lokale producten of hoogefficiënte landbouw op basis van technologische ontwikkeling. Een toekomstverkenning laat zien wat er mogelijk is.

'Nature based solutions' nodig voor natuurbescherming
Het huidige natuurbeleid beschermt de natuur onvoldoende. De achteruitgang van de natuur kun je alleen stoppen wanneer we onze econome en samenleving anders inrichten, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van ‘Nature based solutions’ waarbij je natuurlijke processen of hulpbronnen inzet.

Minder erfemissie met flow-schuimontsmetting van bloembollen
Op bloembollenteeltbedrijven is bolontsmetting een belangrijke bron voor erfemissie. Door over te stappen op een ontsmettingsmethode met schuim, kun je die emissie fors beperken. Er zijn goede praktijkervaringen.

Duurzame week 2020
Eind juni was de Duurzame Week 2020. Normaal is het een festival in de stad, maar vanwege het coronavirus vond alles online plaats. Tijdens deze duurzame week kregen kijkers praktische tips en adviezen over hoe je je leven kunt verduurzamen.

De toekomst van CRISPR-Cas in de EU is nog onzeker
De CRISPR-Cas-methode biedt veel mogelijken voor innovatie in land- en tuinbouw. Maar binnen de EU is CRISPR-Cas nog niet toegestaan. Onderzoeker John van der Oost vindt dat teleurstellend.