Groene Nieuwtjes

Keuring karkassen voor bescherming van consumenten
In slachthuizen wordt vlees gekeurd om de consument te beschermen voor vlees dat besmet is met ziekte of residuen van schadelijke stoffen. In Nederland wordt bijna 2% van het vlees afgekeurd.

Students meet Farmers: resultaten bodemonderzoek
In het kader van Students meet Farmers hebben studenten bodemonderzoek uitgevoerd voor boeren. In een korte video geven de betrokken boeren een eerste reactie op de resultaten van het onderzoek op hun bedrijf.

Verduurzaming landbouw in EU met 'Farm to fork'-strategie
De Europese Commissie wil dat in 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd is, het gebruik van meststoffen met 20% vermindert en dat 25% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor biologische landbouw. Dat staat in de op 20 mei vastgestelde ‘Farm to Fork’-strategie.

Winnaars fotowedstrijd 'Natuur op het agrarisch bedrijf'
De deelnemers aan de fotowedstrijd Natuur op het agrarisch bedrijf lieten zich niet beperken door de Coronacrisis. Met foto's uit Nederland maar ook van stage bedrijven in bijvoorbeeld Australië was de verscheidenheid groot.

De beste ‘ingeblikte les’ met een natuurinclusief thema
De inzendingen voor de beste ingeblikte les natuurinclusieve landbouw hebben vijf resultaten opgeleverd. Voor het mbo werd de les over natuurinclusieve melkveehouderij van Jaco Makkenze als beste beoordeeld. Voor het hbo heeft Sigrid Dassen een zeer complete les over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld.

Vier video-essays Natuurinclusieve landbouw
De inzendingen voor de prijsvraag voor video-essay Natuurinclusieve landbouw hebben een aantal mooie filmpjes opgeleverd. Twee meer projectmatige filmpjes gaan over de stadsboerderij Almere en de Midwolder Bouten. Daarnaast kregen ook kruidenrijke graslanden en weidevogelbeheer op een gangbaar intensief bedrijf het podium.

Onderhoudswerkzaamheden dinsdag 2 juni
Wegens onderhoudwerkzaamheden zal de website niet beschikbaar zijn op dinsdag 2 juni tussen 16:00 uur en 18:00 uur.

In 2018 11 procent minder bestrijdingsmiddelen verkocht
De verkoop van de hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen was in 2018 11,2% lager dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2018 bedroeg de afzet 9,4 miljoen kg werkzame stof. In de vier jaren er voor schommelde die hoeveelheid rond de 11 miljoen kg.

Goede ervaringen praktijkcursus varkensverzorging
In 2019 verzorgde Zone.college een korte praktische cursus varkensverzorging van tien weken. Deelnemers aan die cursus krijgen er achtergrondkennis die belangrijk is voor het werk in de praktijk.

Mobiele bestrijdingsunit voor bestrijding Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is lastig te bestrijden. Vaak moet je een behandeling herhalen voor je resultaat hebt. Maar met een nieuw ontwikkelde mobiele bestrijdingsunit kun je deze invasieve exoot in één keer aanpakken.