Groene Nieuwtjes

Bijenkennis voor groen mbo
Voor herstel van de biodiversiteit is het nodig dat groene mbo'ers kennis hebben van de toepassing van planten die goed zijn voor bloembezoekende insecten, vindt Arie Koster. Hij wil docenten helpen met zijn kennis.

Succesvolle herintroductie kokerjuffer in Heelsumse beek
In 2014 werden in de Heelsumse beek 2400 larven van de kokerjuffer Lepidostoma basale uitgezet. Na vier jaar blijkt dat die herintroductie geslaagd is. De soort is in aantal toegenomen.

Big data in de bloembollensector: handig en geld waard?
In de bloembollensector groeit het besef dat het verzamelen en delen van big data handig kan zijn. Bedrijven kunnen hierdoor slimmer, goedkoper en efficiënter werken. Daarnaast kan het doorverkopen van gegevens geld opleveren.

Lesmateriaal mbo: Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?
Melkveehouders kiezen koeien en stieren met de meest gewenste eigenschappen voor een nieuwe generatie melkkoeien. Hoe selecteer je de beste dieren voor je bedrijf? Er is nieuw lesmateriaal voor het mbo.

Samenwerking lectoren circulaire economie levert resultaten op
Het Lectorenplatform Circulaire Economie werd in 2017 in het leven geroepen door zeven lectoren en Stichting Het Groene Brein om de transitie naar een circulaire economie te versnellen met praktijkgericht onderzoek.

Invloed van teeltmaatregelen op de voedingswaarde van gewassen
Het Knowledge Share programma van de WUR heeft een nieuw product opgeleverd in de Wiki van Groen Kennisnet: leermateriaal over teeltmaatregelen die de voedingswaarde van gewassen bevorderen.

Verbetering van zandgrond met klei
Door zandgrond te verrijken met klei kun je het vochtvermogen en mineralenbergend vermogen van de bodem verbeteren. Zo kun je zorgen voor betere mineralenbenutting, minder uitspoeling van nitraat en vermindering van de CO₂-emissie.

MBO Challenge Voedselverspilling
‘MBO voor morgen’ en ‘Transitiecoalitie Voedsel’ starten in het najaar van 2019 een voedselverspillings-challenge voor mbo-studenten. Alle mbo-opleidingen in Nederland die iets met voedsel te maken hebben, kunnen deelnemen aan de challenge.

Japanse duizendknoop verwijderen met grondzuiger
Door met een grondzuiger op droge zandgrond grond rond de wortels van Japanse duizendknoop weg te zuigen, kun je de wortels goed weghalen. Maar de kosten zijn hoger dan bij veel andere methoden.

Tekenseizoen start met Week van de Teek
Met de start van de lente begint het tekenseizoen. Omdat teken de ziekte van Lyme over kunnen brengen, lopen recreanten en mensen die in het groen werken risico's. Controle op teken is daarom belangrijk.