Groene Nieuwtjes

Koolstofvastlegging in de natuur
Vegetaties kunnen het broeikasgas CO₂ uit de atmosfeer vastleggen en opslaan. Ondanks kap van bomen leggen Nederlandse bossen jaarlijks nog zo'n 3 ton koolstof per hectare vast, zo blijkt uit een onderzoeksrapport.

Discussie over natuurbeheer en faunabeheer
Het wildbeheer is sterk gericht op streefaantallen of een doelstand, maar het kan ook anders. Je zou je meer kunnen richten op het gewenste effect op de bossamenstelling, schrijft Vakblad Natuur Bos Landschap in een special over jacht.

Dier krijgt meer zorg en aandacht dan 25 jaar geleden
Dieren krijgen meer aandacht en zorg dan vijfentwintig jaar geleden. Ook worden ze beter beschermd door wetten en regels. Nederland steekt daarbij gunstig af tegen andere landen.

Nieuw dossier: Consumenten in de hoofdrol bij korte ketens
Er is een nieuw dossier gepubliceerd: 'Consumenten in de hoofdrol bij korte ketens'. Belangrijke informatie voor ondernemen in korte ketens, vanuit het perspectief van de consument, wordt hierin ontsloten.

Groen en blauw centraal bij congres 'Building Green Smart and Healthy'
Wat is de bijdrage van groen en blauw aan de gebouwde omgeving, en hoe kunnen overheid en bedrijfsleven de opgaven voor de toekomst aanpakken om gezondheid en welbevinden te vergroten?

Schapenheld in botsing met realiteit
Het idealisme van schaapherder Stijn Hilgers botst met de harde realiteit van de modern ondernemer. In een documentaire is te zien hoe het het marktdenken zijn greep krijgt op het natuurbeheer. De film 'Schapenheld' draait vanaf 21 februari.

Plantenherstel met biologische fungiciden
Trianum, een biologisch fungicide op basis van sporen van de schimmel Trichoderma harzianum, bestrijdt niet alleen bodemschimmels, maar versterkt ook de weerstand van de plant.

Ander eetpatroon en duurzamere voedselproductie nodig
Een ander eetpatroon is noodzakelijk en doorslaggevend om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te kunnen voeden. Efficiënte voedselproductie en het verminderen van voedselverspilling spelen ook een rol.

Contouren voor een nieuw mestbeleid
Minister Schouten wil naar een ander, robuust en meer eenvoudig mestbeleid. Dat beleid moet minder fraudeprikkels bevatten en zorgen voor een betere benutting van meststoffen. Kringlooplandbouw is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Aangepaste voeding bij slikstoornissen
Slikstoornissen of dysfagie is een groeiend probleem. Naar schatting heeft 60% van de bewoners in woon- en zorgcentra te kampen met slikproblemen bij het eten. Met de juiste kennis kun je de voeding aanpassen.