Groene Nieuwtjes

Veel oorzaken voor eikensterfte
Eikensterfte is een probleem in Nederlandse bossen. Maar er is niet een duidelijke oorzaak voor die sterfte. Insectenvraat of parasitaire schimmels spelen een rol en de droge zomer van 2018 maakte het niet makkelijker voor eiken.

Robot voor paprikaoogst in ontwikkeling
De Sweeper oogstrobot, die is ontwikkeld voor de oogst van paprika's, presteert nog niet zo goed als een menselijke plukker. Maar met een aangepast teeltsysteem kan die wel 65% van de paprika's oogsten.

Blauwdruk voor verbetering jongveeopfok
Met de de opfok van jongvee gaat het op veel bedrijven best goed, maar er kan ook nog veel verbeterd worden. Om veehouders te helpen is er een blauwdruk kalveropfok ontwikkeld. Aan de hand van een checklist kan een veehouder snel zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Tot welk ras behoort mijn rund? Onze DNA-test geeft het antwoord!
Lakenvelders en Blaarkoppen herken je gemakkelijk aan hun specifieke kleurenpatroon. Maar het verschil in kleurenpatroon is niet het enige dat deze runderrassen onderscheidt, ook hun DNA is anders. Met een DNA-test kunnen we nu van ieder rund zonder stamboomgegevens bepalen tot welk zeldzaam Nederlands dubbeldoel runderras het behoort.

Lagere inteelttoename in Blaarkoppopulatie door goed fokbeleid
Door goed fokbeleid is in de periode 2004-2017 de toename van de verwantschap en inteelt in de populatie Groninger Blaarkoppen uit de risicozone gekomen. Dit blijkt uit een recente genetische analyse, uitgevoerd door Wageningen UR studente Dierwetenschappen Jo-Anne Schreuder, onder begeleiding van Jack Windig en Kor Oldenbroek van het CGN.

Innovatie in regio Foodvalley
Om innovatie in de regio Foodvalley te bevorderen, is het nodig het midden- en kleinbedrijf uit te dagen en te ondersteunen. Een inventarisatie van kennisvragen biedt een basis voor een verdere uitwerking.

Insecten in de klas
Theorie en praktijk over de mogelijkheden van insectenmonitoring in het onderwijs kwamen aan bod tijdens de masterclass Insectenmonitoring. Er zijn drie kennisclips ontwikkeld.

Gereedschapskist voor klimaatslim bosbeheer
Het Nederlandse bosareaal legt jaarlijks 2,4 Mton CO₂ vast, maar er kan meer. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen moet er meer CO₂ vastgelegd worden in bos. Een gereedschapskist klimaatslim bosbeheer kan beheerders ondersteunen bij het kiezen van juiste maatregelen.

Heetstook narcis in de praktijk
In narcisbollen kun je aaltjes bestrijden door de bollen een warmwaterbehandeling te geven, maar daarmee kun je ze ook besmetten met Fusarium. Heetstook is een alternatief. In praktijkonderzoek wordt die techniek nu geperfectioneerd.

Afkalfproces in beeld
Hoe zie je aan een koe dat die gaat afkalven? En wat moet je doen als het geboorteproces niet op gang komt? Dat zie je in twee webinars die geproduceerd zijn door het CIV Melkveehouderij en het Nationaal Veeteelt Museum.