Groengroep Vogelenbuurt

groengroepV1Vogelenbuurt

De groengroep in de Vogelenbuurt wil de buurt groener maken door te helpen geveltuintjes, boomspiegels en verwaarloosde plekjes te beplanten. Groen in de wijk brengt volgens ons rust; het is mooi en je wordt er blij van. Groen trekt vogels, vlinders en libellen aan en nodigt kinderen uit tot meer spelen op straat. Het verlevendigt de buurt. De groengroep wil wijkbewoners stimuleren de wijk groener te maken.

Wat de groengroep doet
groengroepV4Een paar keer per jaar staan we met een kraampje op buurtevenementen. Wij geven tips en advies over (gevel)tuinen. We houden tot nu toe ieder jaar een groengroepV2ruilbeurs voor stekkies en zaden. We helpen buurtbewoners met het aanleggen van een geveltuin. Zo zijn april 2017 in samenwerking met het Milieucentrum Utrecht 25 nieuwe geveltuinen aangelegd. We organiseren activiteit om kinderen te betrekken bij een groene(re) buurt: zonnebloemwedstrijd, insectenhotels bouwen. In de Vogelenbuurt hebben we een groene wandeling in de Vogelenbuurt. Op de site van mijnbuurtwelzijn hebben we artikeltjes met tips voor tuin en geveltuin gepubliceerd.

Wat buurtbewoners kunnen doen

groengroepV3Zelf een geveltuin aanleggen en onderhouden. Bij de gemeente een bloembak voor de straat aanvragen. Die beplant je zelf en onderhoud je ook zelf. Een boomspiegel adopteren. Dat is wel wat werk, omdat het nooit regent onder een boom en de planten in de boomspiegel toch water nodig hebben. Maar een mooie boomspiegel fleurt enorm op. Zaadjes en stekjes verzamelen voor een ruilbeurs in de wijk.

Op de GroenmoetjeDoen!-dag staat de groengroep Vogelenbuurt samen met de Plantenbakcommissie Wittevrouwen bij Griftsteede om informatie te geven over plantenbakken in de wijk.

Maak een wandeling door de Vogelenbuurt.

facebook/Groengroep Vogelenbuurt

groengroepV5