Milieucentrum Utrecht

Oudegracht 60, 3511 AS Utrecht

GroenmoetjeDoen! Bij Milieucentrum Utrecht staat de deur zondagmiddag 13 juni open van 13.00 uur tot 16.00 uur. Kom langs om meer te horen hoe wij jou als stadsbewoner willen ondersteunen als je jouw straat of omgeving groener wilt maken. Zo wil het Milieucentrum samen met Utrecht Natuurlijk een nieuw groen platform maken om alle bewoners en zelfbeheerders van Utrecht te ondersteunen (naar analogie van www.buurtgroen020.nl).

Ook vertellen we je graag over hoe je met www.milieuwijzerutrecht.nl groene keuzes kunt maken in je dagelijkse leven. En laten we zien hoe je als burgerwetenschapper kunt bijdragen aan een gezonde stedelijke leefomgeving, bijvoorbeeld met de Snuffelfiets (link).

MCU

Snuffelfiets is een samenwerking tussen de Provincie Utrecht, Civity, SODAQ en RIVM.

Missie MCU: Het is onze missie om van Utrecht een duurzame en groene stad te maken. Maar dit kunnen wij niet alleen. Wij geloven dat dit alleen mogelijk is wanneer de inwoners, initiatiefnemers en de gemeente van Utrecht samenwerken. Het Milieucentrum Utrecht vormt de schakel die deze partijen verbindt, stimuleert en ondersteunt.

Je bent van harte welkom om even af te stappen aan de Oudegracht 60!

Jenny Senhorst / Jos Kloppenborg


Informatie:
info@mcu.nl
Website:
www.mcu.nl
Facebook/milieucentrumutrecht