Wat is permacultuur?

Permacultuur vindt zijn oorsprong in Australië. De grondslag is samenwerking van mens en natuur. Zon, water en wind spelen een grote rol. Lees meer: http://www.permacultuurnederland.org/

Zelf compost maken

Zelf compost maken kan met afval uit de eigen tuin en eventueel keuken. Om dit te composteren kunt u het afval in een compostvat doen, deze zijn kant-en-klaar te koop of eenvoudig zelf te maken. Zelfgemaakte compost bespaart energie en vermindert de afvalberg. Compost is ee goede basisbemesting voor de tuin en ook nog natuurvriendelijk, meer

Waarom biodiversiteit?

De term biodiversiteit is een samentrekking van de woorden “biologische” en “diversiteit”, het duidt op de verscheidenheid aan soorten in een gebied. Deze verscheidenheid aan soortenis essentieel voor al het leven op aarde. Dankzij biodiversiteit komt de mens aan zuurstof en voedsel. Ook voor de maatschappij is biodiversiteit nuttig, bijvoorbeeld voor bouwmaterialen en medicijnen. Biodiversiteit meer

Initiatievenfonds 2015

Gemeente reageert snel op kansen en problemen in de wijk. Via het Initiatievenfonds kunnen onder meer bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een aanvraag indienen bij het wijkbureau’s in de 10 wijken van de stad Utrecht voor het verbeteren van de leefbaarheid in die wijk. Iedere wijk heeft daartoe een eigen Initiatievenfonds. Daarmee kan de gemeente snel inspelen meer

Extra geld voor Groen in 2011

De gemeente Utrecht stelt 2,2 millioen euro extra beschikbaar voor Groen in 2011. De wijkgroenplannen in Noordoost gaan vanaf 2012 uitgevoerd worden, kijk op de site welke uitgevoerd gaan worden: www.utrecht.nl/wijkgroenplannen