Nieuw dossier Voedsel en Klimaat

De klimaatconferentie in Parijs zette de schijnwerper op de dringende kwestie van de opwarming van de aarde. Hoe past onze voedselproductie in dit verhaal? Groen Kennisnet presenteert het dossier Voedsel en Klimaat. Source: Groen Kennisnet

Grote schoonmaak bij de teeltwisseling

Om besmettelijke en moeilijk te bestrijden ziekten in de groenteteelt te beheersen, is het belangrijk dat de kas tijdens de teeltwisseling hygiënisch schoongemaakt wordt. Source: Groen Kennisnet

Aantal bedrijven met weidegang nagenoeg stabiel

Dalende trend gestopt In het weideseizoen 2015 paste 78,3 procent van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe. In het vorige weideseizoen lag dat percentage een fractie lager (77,8 procent). Op 69,8 procent van de bedrijven liepen de melkgevende koeien dit jaar gedurende ten minste 120 dagen en ten minste 6 uur per meer

Dertien ontwerpen in de maak

Het eindresultaat is een (schetsmatig) ontwerp dat eind januari gepresenteerd zal worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is De Centrale As: een nieuwe weg tussen Dokkum en Drachten in een versterkt landschap. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft de match tussen opdrachtgever en onderwijs gemaakt, en faciliteert het proces. Opdracht In het kader van de gebiedsontwikkeling meer