Zilveren Schaats

Adres: De ingang kunt u vinden aan de Rembrandtkade, ter hoogte van huisnummer 1.

De bewonersvereniging De Zilveren Schaats zet zich in voor het behoud van de ecologische en cultuurhistorische waarde van de gelijknamige waterdoorgang en het aanpalende natuurgebied dat achter de Waterlinieweg ter hoogte van de Zilveren Schaats watergangFrederik Hendrikstraat ligt.

Nature Based Solutions: Uniek in het beheer is de beweiding door een kudde van 8 Maasduinschapen. Daardoor heeft het stadse natuurgebiedje na twintig jaar beheer een grote strook schraalgrasland, waarop een aantal zeer zeldzame zwammen groeien, zoals wasplaatjes en satijnzwammen.

In samenwerking met de gemeente Utrecht voert de vereniging het beheerplan uit dat de unieke biodiversiteit van het gebied beschermt.

GroenmoetjeDoen!-dag 16 juni 2019

Op 16 juni houden we Open Dag. Vanaf 11 uur gaan vrijwilligers aan de slag om het gemaaide gras te hooien en klein onderhoud te plegen. Vanaf 12:00 uur zijn er verschillende rondleidingen en demonstraties. De imker laat zien hoe je honing slingert, de herders vertellen over de schapen en met Bas Nugteren, historicus en auteur van het naslagwerk over de ZiIveren Schaats, maken we een historische wandeling over het terrein. Op deze dag zijn bezoekers die mee doen aan de GroenmoetjeDoen ook van harte welkom!
Programma onder voorbehoud:

11:00 uur Hooien en onderhoud
12:00 uur Historische wandeling
13:00 uur Uitleg over schapen
14:00 uur Demonstratie imker

Zilverenschaats