Zilveren Schaats

Adres: De ingang kunt u vinden aan de Rembrandtkade, ter hoogte van huisnummer 1.

De bewonersvereniging De Zilveren Schaats zet zich in voor het behoud van de ecologische en cultuurhistorische waarde van de gelijknamige waterdoorgang en het aanpalende natuurgebied dat achter de Waterlinieweg ter hoogte van de Zilveren Schaats watergangFrederik Hendrikstraat ligt.

Uniek in het beheer is de beweiding door een kudde van 8 Maasduinschapen. Daardoor heeft het stadse natuurgebiedje na twintig jaar beheer een grote strook schraalgrasland, waarop een aantal zeer zeldzame zwammen groeien, zoals wasplaatjes en satijnzwammen.

In samenwerking met de gemeente Utrecht voert de vereniging het beheerplan uit dat de unieke biodiversiteit van het gebied beschermt.

Programma 11 juni: van 10:00 tot 15:00 uur u bent van harte welkom bij de Zilveren Schaatsnieuwe grazers

Uiteraard zijn er leden van de bewonersvereniging aanwezig om bezoekers te informeren over de historische achtergronden van de Zilveren Schaats en de activiteiten van de vereniging in het kader van het zelfbeheer. Help ook mee op de werkdag!

 

facebook Zilverenschaats