Initiatiefgroep Vergroening Singel

Op zondag 13 juni 2021: Audiotour ‘Groen rond de Singel’ met op enkele locaties iemand van Vergroening Singel030 om een toelichting te geven op onze vergroeningsmaatregelen en werkzaamheden.
De startplek van de tour:
  • punt 1. Waterknooppunt Tolsteegbrug, naast Louis Hartlooper: om mensen op gang te helpen bij het opstarten van de app
  • punt 2. Tegen de betonnen rand: het eerste (lange) eiland met SUPfup, meteen aan het begin van de route
  • punt 3. De Verdwijnende Trap
  • punt 14: Eilanden en fups Wittevrouwenbrug

Mensen starten per ‘coronabubbel’ steeds elke 10-15 minuten.
Link Audiotour

 

 

 

 

– moeraseilanden, drijfbladplanten en natuurlijke oevers langs de Singel
– 10 locaties met uiteenlopende maatregelen en nog vol nieuwe       ontwikkelingen
– nu ook speciaal ontwikkelde fauna uittreedplaatsen: de sup-fups!
– samenwerkingsverband bewoners, gemeente en hoogheemraadschap
– beheer, onderhoud en monitoring door bewoners o.l.v. initiatiefgroep
– project is gestart in 2013 en in 2016 gerealiseerd
– pilot met evaluatie in 2019: voortzetting en voorbeeld voor elders bij gebleken succes

singel2-2017

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Op 11 mei 2016 werd het project Vergroening Singel feestelijk geopend. Sinds die tijd zijn op diverse locaties wilgentenen bollen met drijfbladplanten, mosselkratten, vegetatie-eilanden en natuurvriendelijk oevers te vinden. En meer.

Het project is een initiatief van bewoners om de natuur onder en boven water te verbeteren en de aantrekkelijkheid van de historische singel te vergroten. En niet te vergeten: de nadelen van de steile betonnen rand te verminderen. De betonnen rand vormt een harde barrière voor oeverplanten en veel dieren. Terwijl juist die overgangszone voor de natuur zo belangrijk is. Planten maken het water helder, zorgen voor zuurstof en bieden schuilplaatsen en voedsel aan dieren. Ze dragen bij aan een aantrekkelijk stadsbeeld en gezond klimaat. Bovendien is een groene singel belangrijk als ecologische verbinding tussen Kromme Rijn, Vaartse Rijn, de Utrechtse parken en groenstroken, Vecht en Leidsche Rijn.
De maatregelen zijn met (financiële) steun van gemeente en waterschap gerealiseerd en voldoen aan strikte randvoorwaarden en functie-eisen. Circa 30 bewoners helpen met beheer en onderhoud, begeleid door de Initiatiefgroep.


Vergroening Singel 030:
W           www.singel030.nl/vergroening-singel
M           vergroening@singel030.nl
F             https://www.facebook.com/VergroeningSingel
T             http://twitter.com/GroeneSingel030
Ben Nijssen, Harmke van Dam, Lies König, Paul van Kan en vele vrijwilligers

Het project van Aaf Verkade: https://onderwaterinleiden.nl/

Copyright © 2022 GroenmoetjeDoen!-dag