GroenmoetjeDoen! jarig in 2017

De GroenmoetjeDoen!-dag voor groene zelfbeheerders wordt in 2017 op zondag 11 juni voor de 10e keer gehouden. Daarom trakteren we op het delen van kennis voor de groene zelfbeheerders op GMJDlogomeerdere locaties in de stad. Dit doen we niet alleen door lezingen te houden, maar we gaan ook bij elkaar kijken om kennis te delen. Het thema is Groen, Blauw en Biodiversiteit. Hebben jullie een leuk idee of een prangende vraag of wil je graag wat over jouw groene zelfbeheerlocatie vertellen op 11 juni 2017. Vragen?  info@gmjd.nl

Namens GroenmoetjeDoen!

Joyce Parlevliet

www.gmjd.nl

Presentaties GroenmoetjeDoen!-dag 12 juni 2016

De presentaties van het symposium van 12 juni 2016 zijn op deze site na te lezen. Presentatie Jeroen Kluck Presentatie Erwin Rebergen   In 2017 bestaat GroenmoetjeDoen! 10 jaar. Leuke ideeën om dit met ons te vieren? Stuur een bericht naar info@groenmoetjedoen.nl  

Toekomstverkenning Nederland

Nederland vergrijst, de economie blijft groeien en de emissie van broeikasgassen daalt. De toekomstverkenning Nederland biedt bouwstenen voor beleid. Source: Groen Kennisnet

Nieuw dossier Voedsel en Klimaat

De klimaatconferentie in Parijs zette de schijnwerper op de dringende kwestie van de opwarming van de aarde. Hoe past onze voedselproductie in dit verhaal? Groen Kennisnet presenteert het dossier Voedsel en Klimaat. Source: Groen Kennisnet

Grote schoonmaak bij de teeltwisseling

Om besmettelijke en moeilijk te bestrijden ziekten in de groenteteelt te beheersen, is het belangrijk dat de kas tijdens de teeltwisseling hygiënisch schoongemaakt wordt. Source: Groen Kennisnet