Thema GroenmoetjeDoen!-dag 21 mei en 10 juni 2018: Nature Based Solutions

Vanwege de Europese week van het Groen (European Green week), die in Utrecht geopend wordt zal de 11de GroenmoetjeDoen!-dag 2 x gehouden worden, de eerste maalwas op tweede Pinksterdag 21 mei 2018 en tweede keer op de tweede zondag van juni: 10 juni. De dag zal in het teken staan van Nature Based Solutions. Wat doen de groene zelfbeheerders tegen de klimaatverandering, het verdwijnen van biodiversiteit en voedselbeheer in de stad? Wat zijn oplossingen voor mobiliteit en Energie?  
Ook zijn plannen om een aantal avonden in juni/ juli op bezoek te gaan bij groene zelfbeheerprojecten in Utrecht en kennis uitwisselen. info@gmjd.nl

 

Maak je eigen groene ‘Tour’ mbv de fietsApp op de GroenmoetjeDoen!-dag

Op GroenmoetjeDoen!-dag -Dag vh Zelfbeheer 2019 kan je de deelnemende locaties mbv de FietsApp bezoeken. Installeer Layar op je smartphone en scan de QR-code in. De groene handjes geven de deelnemende locaties weer. Geen tijd op 16 juni, pak dan de fiets op een later tijdstip en bezoek de mooie groene locaties alsnog.
gmjd_qrcodeapp

 

Initiatievenfonds 2015

Gemeente reageert snel op kansen en problemen in de wijk.
Via het Initiatievenfonds kunnen onder meer bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een aanvraag indienen bij het wijkbureau’s in de 10 wijken van de stad Utrecht voor het verbeteren van de leefbaarheid in die wijk. Iedere wijk heeft daartoe een eigen Initiatievenfonds. Daarmee kan de gemeente snel inspelen op concrete en plotseling opkomende behoeften of problemen in de wijk. Voorbeelden van plannen of ideeën uit uw eigen wijk zijn:

  • herinrichting van pleintjes
  • buurtactiviteiten
  • kleine verkeersaanpassingen
  • kinder/jeugd activiteiten
  • nieuwe speeltoestellen
  • GroenmoetjeDoen!-dag

Meer informatie over criteria, de aanvraagprocedure en de wijze waarop uw aanvraag wordt behandeld vindt u hier.

Aanvraag evenementenvergunning

Extra geld voor Groen in 2011

De gemeente Utrecht stelt 2,2 millioen euro extra beschikbaar voor Groen in 2011.

De wijkgroenplannen in Noordoost gaan vanaf 2012 uitgevoerd worden, kijk op de site welke uitgevoerd gaan worden: www.utrecht.nl/wijkgroenplannen

Groen is gezond

Jolanda Maas promoveerde op 20 februari 2009 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar ‘Vitamine G’.
Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Dat niet alleen: ze zíjn ook gezonder, want ze bezoeken minder vaak de huisarts voor bijvoorbeeld depressie, diabetes, COPD en duizeligheid. Lees meer