Grote schoonmaak bij de teeltwisseling

Om besmettelijke en moeilijk te bestrijden ziekten in de groenteteelt te beheersen, is het belangrijk dat de kas tijdens de teeltwisseling hygiënisch schoongemaakt wordt. Source: Groen Kennisnet

Aantal bedrijven met weidegang nagenoeg stabiel

Dalende trend gestopt In het weideseizoen 2015 paste 78,3 procent van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe. In het vorige weideseizoen lag dat percentage een fractie lager (77,8 procent). Op 69,8 procent van de bedrijven liepen de melkgevende koeien dit jaar gedurende ten minste 120 dagen en ten minste 6 uur per meer

Dertien ontwerpen in de maak

Het eindresultaat is een (schetsmatig) ontwerp dat eind januari gepresenteerd zal worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is De Centrale As: een nieuwe weg tussen Dokkum en Drachten in een versterkt landschap. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft de match tussen opdrachtgever en onderwijs gemaakt, en faciliteert het proces. Opdracht In het kader van de gebiedsontwikkeling meer

Maak je eigen groene ‘Tour’ mbv de fietsApp op de GroenmoetjeDoen!-dag

Op GroenmoetjeDoen!-dag -Dag vh Zelfbeheer 2019 kan je de deelnemende locaties mbv de FietsApp bezoeken. Installeer Layar op je smartphone en scan de QR-code in. De groene handjes geven de deelnemende locaties weer. Geen tijd op 16 juni, pak dan de fiets op een later tijdstip en bezoek de mooie groene locaties alsnog.  

Alle Utrechtse wijken in 2014 groener

In 2014 worden de laatste twee Wijkgroenplannen uitgevoerd, te weten die van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Daarmee zijn alle 10 Utrechtse wijken straks vergroend. De gemeente Utrecht gaat intussen door met de versnelde aanleg van parken en groene linten. Die komen vooral daar waar grote behoefte is aan buurtparkjes, zoals het Ringpark Dichterswijk, Cremerpark, meer