Dertien ontwerpen in de maak

Het eindresultaat is een (schetsmatig) ontwerp dat eind januari gepresenteerd zal worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is De Centrale As: een nieuwe weg tussen Dokkum en Drachten in een versterkt landschap. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft de match tussen opdrachtgever en onderwijs gemaakt, en faciliteert het proces.

Opdracht

In het kader van de gebiedsontwikkeling van De Centrale As wordt gewerkt aan een grote ecologische verbindingszone die rond een groot deel van de weg komt te liggen, het EHS-kwadrant. In dit EHS-kwadrant liggen nog een aantal knelpunten. Eén daarvan is het stukje Prinses Margrietkanaal dat door Burgum-Sumar loopt. Aan beide zijden van het kanaal zijn harde kades en kanaalgebonden bedrijven aanwezig. Dit is zowel voor de ecologische verbindingen als ook voor de recreatieve verbindingen een groot obstakel. De studenten hebben de opdracht om een ecologische verbindingszone te ontwerpen die in de eerste plaats geschikt is voor een aantal dieren zoals de noordse woelmuis en de otter. Tegelijk moeten ze ook kijken naar recreatieve mogelijkheden en ‘schoonheid’. Het zoekgebied is niet alleen de directe kade, maar ook het industrieterrein dat aan beide zijden van het kanaal ligt.

Start

Donderdag 12 november hebben de studenten een bezoek gebracht aan het Streekhûs in Burgum voor een kennismaking met de opdrachtgever en een bezoek aan het gebied. Margaretha Damstra is de contactpersoon voor de studenten namens De Centrale As. Zij moedigde de studenten aan om creatief en breed te kijken, zich in dit stadium niet te laten belemmeren door teveel praktische zaken, maar wel oog te houden voor de realiteit zoals de eisen van Rijkswaterstaat voor de beroepsvaart. Studenten, docenten en opdrachtgever zijn enthousiast aan de slag gegaan, en hebben er zin in!

Contact

Rianne Vos, manager Kennisnwerkplaats Noordoost Fryslan , email adres: r.vos@nordwincollege.nl

(Bron foto: Kenniswerkplaats Noordoost Fryslan)

Bron: Groen Kennisnet