Het thema voor de GroenmoetjeDoen!-dag 2016 is Klimaatverandering in de Stad. Naast dat dit alweer de negende GroenmoetjeDoen!-dag is, is het tevens de opening van de Utrechtse Waterweek georganiseerd door Utrecht Natuurlijk. We beginnen zondagochtend 12 juni met een symposium over klimaatverandering in de stad. De sprekers zullen vertellen over de diverse uitdagingen die klimaatverandering brengt voor stedelijke gebieden, zoals wateroverlast op straat, schade aan funderingen of groen en hittestress. Dit komt doordat de verwachte stijging van de gemiddelde temperatuur extremer weer met zich mee brengt: natter, droger en heter. Ook voor de stad Utrecht brengt dit uitdagingen met zich mee en wordt gewerkt aan oplossingen om de stad leefbaar te houden. Nieuwsgierig naar hoe dit zit en wat mogelijke oplossingen zijn? In het symposium zullen Jeroen Kluck en Erwin Rebergen u meer vertellen over de uitdagingen en oplossingen voor de stad Utrecht.

’s Middags laten Groene zelfbeheerders en volkstuinders zien hoe zij omgaan met risico op verstening van de stad en wateroverlast. ook worden er op verschillende plaatsen workshops gehouden. met scholen zijn we een competitie aan het opstarten over wie heeft de mooiste tuin gerealiseerd.

Tussen de 3 tuinenparken in Noordoost zal net als in 2015 een huifkar ism Groei&Bloei rijden. In deze tuinen is samen met de buurtmoestuin de Voortuin een Proeverij van Streekproducten georganiseerd door de agrarische natuur vereniging Noorderpark, waarbij ook de historie van deze producten verteld wordt.

Joyce Parlevliet                                                                 Stg GroenmoetjeDoen!
Sanne de Groot                                                                 www.groenmoetjedoen.nl
Bernadette Slotman                                                       info@gmjd.nl
Tineke Looijen
Sjaak Koopman
twitter@gmjd030        facebook  /gmjd030