Opening GroenmoetjeDoen!-dag door wethouder

Op 15 juni opent de kersverse wethouder Openbare ruimte en Groen, Kees Geldof om 10 uur in de Botanische tuinen op de Uithof.