Waarom biodiversiteit?

De term biodiversiteit is een samentrekking van de woorden “biologische” en “diversiteit”, het duidt op de verscheidenheid aan soorten in een gebied. Deze verscheidenheid aan soortenis essentieel voor al het leven op aarde. Dankzij biodiversiteit komt de mens aan zuurstof en voedsel. Ook voor de maatschappij is biodiversiteit nuttig, bijvoorbeeld voor bouwmaterialen en medicijnen.

Biodiversiteit en groen in de stad vergroot de kwaliteit van de leefomgeving, het heeft een positief effect op de gezondheid, is van economisch belang en vergroot de kwaliteit van de leefomgeving. Meer informatie bijvoorbeeld te vinden op www.groenendestad.nl       www.degroenestad.nl