Zelfbeheer

Op 23 maart 2007 heeft wijkraad Noordoost een advies aan de gemeente inzake de Notitie Zelfbeheer 2007, met daarbij extra aanbevelingen. Op 6 september 2007 kwam het antwoord van de gemeente in de vorm van deze brief.

Deze zelfde brief van de gemeente is ook een antwoord op een ander advies inzake Notitie Geveltuintjes. Naar aanleiding van deze Notitie van januari 2007 heeft wijkraad Noordoost op 23 maart 2007 dit advies gegeven.

De Oosterspoorbaan is de ecologische verbindingszone tussen de wijken Noordoost en Oost, daarom heeft ook Noordoost op 12 februari 2009 een advies uitgebracht aan het College hoe met flora en fauna om te gaan.