2012: Het jaar van de bij

Bijen in Nederland dreigen uit te sterven door milieuvervuiling, het verdwijnen van planten en bloemen en het verminderen van nestgelegenheid. Dit is een probleem, omdat bijen belangrijke bestuivers zijn, zonder bijen geen bloemen, planten, groenten en fruit. Van de verschillende soorten bijen heeft vooral de wilde het moeilijk. De wilde bij heeft een goede en veilige nestgelegenheid nodig die ze jarenlang kunen gebruiken. Wilde bijen zijn niet agressief!

Als particulier kunt u diverse acties ondernemen om de bijen te helpen. Rekening houden met bijen kan door het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen te vermijden, door nestgelegenheid voor bijen te creëren en door planten die voor bijen een belangrijke voedselbron zijn (drachtplanten) te planten of te zaaien.

Meer informatie te vinden op:  http://www.jaarvandebij.nl/doe-mee/alsparticulier.html