Biodiversiteit in eigen tuin

Een natuurlijke inrichting van uw tuin kan bijdragen aan de natuur in de wijk en zorgt voor een levendige tuin met kleur en fleur op bijna ieder moment van het jaar. Voldoende beschutting, bloemen en water trekt leven naar uw tuin en maakt deze een thuis voor bijvoorbeeld vogels en vlinders.

In een natuurlijk aangelegde tuin zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud erop gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, schuilen, nestelen, foerageren en te overwinteren. Zo worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en kunnen er voorzieningen voor dieren in de tuin worden aangelegd.

Op internet is veel informatie te vinden over natuurlijk tuinieren, bijvoorbeeld op de site van Milieucentraal    http://www.milieucentraal.nl/themas/thema3/natuurlijk-tuinieren/leven-in-de-tuin/ en het AVVN  http://avvvn.nl/natuurlijk-tuinieren/